Tradiční výroba českého cukru

Tradiční výroba českého cukru

Litovelský cukrovar má za sebou více než 150 let bohaté historie, která je velmi úzce provázána s dějinami města Litovle, litovelského regionu a s rozvojem cukrovarnického průmyslu. Již od počátku své existence byl podnik svědkem mnoha společenských, kul- turních a v neposlední řadě také hospodářských proměn.

O společnosti

Obchodní údaje

LITOVELSKÁ CUKROVARNA, a.s.
Loštická 131, 784 01 Litovel
IČ: 64509109
DIČ: CZ64509109
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2566

Dokumenty

Litovelská cukrovarna

Cukrovar Litovel byl založen v roce 1871 jako rolnický akciový cukrovar a od počátku sehrával důležitou úlohu v hospodářském a politickém životě města Litovel. V roce 1948 byla firma Rolnický akciový cukrovar v Litovli znárodněna a cukrovar se stal až do roku 1990 součástí Severomoravských cukrovarů s. p. V rámci privatizace litovelského cukrovaru vznikla k 1.5.1992 samostatná akciová společnost Cukrovar Litovel a. s. V této právní formě existoval cukrovar od roku 1992 až do vyhlášení konkurzu a ustanovení konkurzního správce v květnu 2000. V této době byla výroba cukru v Litovli po kampani 1997/1998 na tři roky přerušena. Nová éra litovelského cukrovaru byla zahájena v roce 2001, kdy byl ve veřejné dražbě majetek Cukrovaru Litovel a. s. v konkurzu vydražen společností Litovelská cukrovarna, a. s., která cukrovar provozuje dodnes s tím, že od roku 2002 docházelo k postupnému vylepšování technologie výroby a z původní kapacity zpracování cukrové řepy 1600 tun za den došlo k navýšení na konečných 2800 tun cukru za den, což představuje výrobu 45 000 tun cukru v rámci jedné kampani.

Cukrovar Litovel je situován v oblasti Hané, která má jedny z nejlepších podmínek pro pěstování cukrové řepy v České republice. Cukrovka se v této oblasti pěstuje téměř 150 let a je součástí tradičního osevního postupu. V současnosti cukrovar zpracovává 280–300 tisíc tun cukrové řepy dodávané okolními pěstiteli.

Společnost se dnes může opřít o bezmála 150 letou tradici výroby cukru, jehož kvalita je podložena řadou úprav v technologii s cílem splnit přání našich vážených odběratelů.