Tradiční výroba českého cukru

Litovelský cukrovar má za sebou více než 150 let
bohaté historie, která je velmi úzce provázána 
s dějinami města Litovle, litovelského regionu 
a s rozvojem cukrovarnického průmyslu. 

Již od počátku své existence byl podnik 
svědkem mnoha společenských, kul-
turních a v neposlední řadě také 
hospodářských proměn.

Litovelský cukrovar má za sebou více než 150 let bohaté historie, která je velmi úzce provázána s dějinami města Litovle, litovelského regionu a s rozvojem cukrovarnického průmyslu. Již od počátku své existence byl podnik svědkem mnoha společenských, kul- turních a v neposlední řadě také hospodářských proměn.